Terms and conditions

Vilkår for kjøp


Marita Hunder AS gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.
 
 
Angrefrist for forbrukere og kurs med angrefrist annonsert
På kurs som annonseres med 14 dagers åpent kjøp (angrerett) gjelder denne angreretten fra kjøpsdato, med mindre vi har annonsert at vi gir 14 dagers angrefrist fra kursets startdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen en uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt. 
 
Vi gjør oppmerksom at at Angrefristloven kun gjelder for forbrukere, og ikke en person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Kjøper du våre kurs/pakker som er rettet mot utvikling av bedriftskonsept/markedsfrøing anser vi at du handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Angrefrist for bedriftskunder: Kurs og tjenester
Våre kurs og tjenester som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av selger eller informasjon om angrefrist er gitt under kjøpsprosessen/på kjøpssiden. Eventuell angrefrist vil kun gjelde i henhold til de betingelser som er gitt på kjøpssiden eller i kjøpsprosessen. 
 

Kortbetaling
Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartner Stripe. Kortkjøp er avgiftsfritt. Dersom avtalte beløp/trekk ikke blir autorisert og betaling uteblir,  vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso. Vår partner for betalingsløsninger, Stripe, beyntter også egne informasjonskapsler når du bruker deres tjenester. Mer informasjon om dette finner du på deres nettsider, www.stripe.com/privacy.
 
Delbetaling og avdragsordning
Et kjøp som gjøres med en avdragsordning, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt inn innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.
 
Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.
 
Opphavsrett
Opphavsrett © tilfaller Marita Hunder AS. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Marita Hunder AS sine nettsider og portaler, herav; maritahunder@simplero.no og maritahunder.no. 
 
Betingelser for bruk av portalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold ved kurs oppstart, og du har tilgang til kurset du har kjøpt "evig tid". Med evig tid menes så lenge Marita Hunder AS driver sin virksomhet med online yoga kurs, eller så lenge du selv ønsker.   Marita Hunders produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider og videoer på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.
 
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Marita Hunder AS. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post, video eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.
 
Marita Hunder AS tilbyr individuelle kursprogrammer. Datoen for kurs start oppgis ved kjøp og i bekeftelsese-posten du mottar etter kjøpet er utført. På dato for kurs start vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.
 
Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for Marita Hunder AS.
 
Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller Marita Hunder holdes strengt konfidensielt.
 
Sikkerhet & Personvern
Marita Hunder AS garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Dette kan du lese mer om i vår personvernerklæring: https://maritahunder.simplero.com/page/149360-personvernerklaering-for-marita-hunder-as
 
Ansvarsbegrensing
Marita Hunder AS og våre partnere fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold.  Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Kurset skjer på eget ansvar. Vi garanterer ikke resultater da resultatene avhenger av hvor mye du selv jobber med kursene. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater. 
 
Avlysing og utsettelse
Marita Hunder AS forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor Marita Hunderss kontroll.  Ved utsettelse fra Marita Hunders`s initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt eller å få pengene tilbake. 
 
Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar. Du fritar selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.
 
Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 
 
Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.
 
Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Marita Hunders AS kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.
 
Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 
 
Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.
 
Force majeur
Er Marita Hunder AS eller dets partnere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Marita Hunder AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Marita Hunder AS refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.
 
Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:
 
E-post: post@maritahunder.no
Adresse: Eggeliveien 89, 2542 Vingelen
Org.nr: 913 727 819
 
Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.